PXE-E55 ProxyDHCP: No reply to request on port 4011

Tijdens een test met Virtual Box versie 4.1.2 en Windows Deployment Server kreeg ik na een aantal keren proberen de foutmelding:

PXE-E55 ProxyDHCP: No reply to request on port 4011

Na wat zoek en uitpluiswerk bleek de volgende oplossing voor mij te werken. Geef in de command-prompt de volgende regel:

WDSUTIL /Delete-AutoAddDevices /Server:<ServerName> /DeviceType:ApprovedDevices

Waarbij <ServerName> uiteraard vervangen wordt door je eigen servernaam.

Het probleem wordt veroorzaakt door Windows Deployment Server zelf. WDS houdt een database bij met de GUID en MAC adressen van de clients welke via WDS een PXE boot uitvoeren. Deze GUID en MAC adressen worden in een database geplaatst (Auto-Add Devices database). Dit geldt dus voor de devices welke via WDS een “pending devices” status of een “approved” status kregen. Op zich geen probleem ware het niet dat er een policy is die een drempel opwerpt. In de policy (AutoAddPolicy) staat namelijk een waarde waarbinnen de client niet opnieuw een image mag gebruiken.

Door bovenstaand commando uit te voeren verwijder je de inhoud van desbetreffende database en kan eenzelfde client weer gebruik maken van PXE boot (Pre-eXecution Environment)

Hetzelfde commando kun je ook gebruiken met andere device typen zoals RejectedDevices en OtherDevices.

Standaard wordt de database elke 24 uur opgeschoond en worden “approved devices” elke 30 dagen verwijderd. Door de policy aan te passen kun je dit terugbrengen naar 1 dag met de volgende commando’s:

WDSUTIL /Set-Server /AutoAddPolicy /RetentionPeriod /Others:1
WDSUTIL /Set-Server /AutoAddPolicy /RetentionPeriod /Approved:1

De Auto-Add Devices database (met de naam Binlsvcdb.mdb) is terug te vinden in deRemoteInstallMGMT folder.