Media

In de subpagina’s kunt u diverse media vinden. In de download sectie vindt u onder andere readers, handleidingen en presentaties terug. De video pagina spreekt voor zich.

Alle technische gegevens en informatie in deze handleiding werden door de auteur met de grootste zorgvuldigheid verzameld respectievelijk samengesteld en na een grondige controle gereproduceerd. Toch zijn fouten niet helemaal uit te sluiten.

De auteur ziet zich daarom gedwongen erop te wijzen, dat hij noch garantie, noch juridische verantwoordelijkheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid op zich neemt voor gevolgen, die op foutieve informatie berusten. Voor het doorgeven van fouten ben ik altijd dankbaar.