SLB Diensten: MTA Sessie

Lerencertificeren header site

Wederom heeft SLBDiensten op het hoofdkantoor van Microsoft Nederland afgelopen dinsdag een prima sessie verzorgd over het belang van leren & certificeren in het algemeen en de MTA’s (Microsoft Technology Associate) in het bijzonder.  In het korte bestek van één ochtend werden we bijgepraat over de huidige stand van zaken. Waar liggen mogelijkheden, waar staan we nu en wat wordt (of is al) belangrijk. Ook het bedrijfsleven kwam aan het woord. Wederom blijkt dat ze volop zitten te wachten op MBO studenten met IT kennis. Die kennis wordt voornamelijk aangetoond door behaalde certificaten naast een MBO diploma. De MTA certificering is een mooie opstap, maar ook MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) moet haalbaar zijn, al is het voor een selecte groep.

Aan het woord was Simon Besteman (Director ISPConnect) die duidelijk maakte dat de hostingindustrie een tekort heeft aan personeel en dat er vanuit het onderwijs voldoende aanvulling is. Zij overwegen om een eigen ‘Cloud University’ te starten om zodoende de jeugd alsnog datgene bij te brengen wat ze in de opleiding hadden moeten hebben. Op de site van ISPConnect is daar een helder blogpost over te vinden.

De ochtend werd afgesloten met door een IT docent en een student van het ROC van Amsterdam die vertelden hoe het bij hen op school toegaat betreffende de MTA’s. De presentatie is hier te vinden.

Belangrijke info:

  • MTA 98-365 Windows Server – Administration Fundamentals gaat in 2015 verdwijnen
  • MTA 98-349 Windows Operating System Fundamentals gaat in 2015 verdwijnen
  • MTA 98-368 Mobility & Device Fundamentals verschijnt in 2015
  • MTA 98-369 Cloud Fundamentals verschijnt in 2015

Na het verschijnen van het nieuwe materiaal voor “Mobility & Device Fundamentals” en “Cloud Fundamentals” zullen we in de vakgroep MediaTechnologie van het GLR de beslissing gaan nemen welke modules we klassikaal gaan aanbieden. Het ligt in de bedoeling dat onze studenten alle MTA examens kunnen blijven doen, net zoals dat nu het geval is.