Digital Signage en Digital out of Home

Voorbeelden Digital Signage in de showroom van IP Digital

Tijdens de bijeenkomst “Van Narrowcasting tot Digital Signage”, georganiseerd door het CMBO (brancheorganisatie), werd me wel snel duidelijk dat Digital Signage  een jonge markt is die zich snel ontwikkelt. De aanwezige partijen gaven aan zoekende te zijn. Bij welke (traditionele) bedrijfstak past het, wie maakt de content, onderhoudt of innoveert in technologie, zoekt en vindt nieuwe (marketing) strategieën? Kortom, genoeg uitdagingen.

Feit is dat DooH (Digital out of Home) jaarlijks groeit. Volgens de gegeven cijfers is dat ruim 20% sinds 2007. DooH wordt in 3 categorieën verdeeld. Met elke categorie wordt een doelgroep in een bepaalde ‘ruimte’ aangesproken.

POS - Point of Sale

Op de plek waar de consument een product of dienst koopt.
Voorbeelden: winkel, horeca, benzinestation, medische diensten (ziekenhuis, tandarts, huisarts), hotel, kassa…

POT - Point of Transit

Op die plek waar de mobiele consument komt
Voorbeelden: vliegveld, openbaar vervoer (bus-, tram-, trein- en metrostations), etalages, billboards, abri’s, (pret/dier)parken

POW - Point of Wait

Op die plek waar de consument moet wachten
Voorbeelden: wachtkamer, (sport/school) kantine, horeca, wachtrij in een pretpark…

Typisch …

Bepaalde typen organisaties lenen zich uitstekend voor het toepassen van Digital Signage:

  • In een bedrijf: bewegwijzering, aanwezigheid, informatie voor bezoekers, ruimtes reserveren
  • In een school: informatie over de roosters, bewegwijzering, aankondigingen
  • In de zorg: informatie voor bezoekers en patiënten, bewegwijzering, aankondigingen, noodgevallen
  • In de horeca: informatie over het menu, openingstijden, faciliteiten, informatie

Meten is weten en dat geldt ook voor Digital Signage. De techniek ontwikkelt zich razendsnel waardoor er volop profijt getrokken kan worden. Dat kan heel eenvoudig door te meten hoeveel bezoekers binnen komen tot aan het samenstellen van een profiel van de bezoekers en deze ‘tracken’. Welk type bezoeker is er op welk moment van welke dag? Waar bevinden zich de meeste mensen in de dierentuin? Naar welk deel van een afbeelding, scherm of ‘motion-picture’ wordt het langst gekeken? Als je daar eenmaal over na gaat denken worden de mogelijkheden nog vele malen groter.

Technologie drijft de DooH branche net zo vooruit als dat ze in andere takken van sport doet. Dat ook de cloud z’n intrede gedaan heeft is alleen maar logisch. Dat hieruit diensten ontstaan zijn (Saas – Software as a Service) is te verwachten.

Schematisch overzicht van cloud componenten

Feiten en cijfers

Nog enkele feiten uit de presentatie tijdens de sessie:

  • Twee keer zoveel passanten kijken naar digitale schermen als naar de analoge tegenhanger
  • De aandacht wordt 60% langer vastgehouden
  • Het vergroot de besteding
  • Het vergroot de klanttevredenheid
  • Het trekt meer bezoekers

Het tweede deel van de presentatie bestond uit een korte sessie van LG waarin een aantal van hun OLED panelen de revue passeerden. Aan het einde werd de CMBO innovatie award uitgereikt aan de gastheer van deze sessie, IP Digital in samenwerking met LG.

Uitreiking Innovatie Award door CMBO aan IP Digital

Zeker in combinatie met de gesprekken erna was het een interessante en leerzame middag daar in Vianen.

Onderwijs

Vanuit mijn interesse in educatie blijven er nog wel wat vragen onbeantwoord: welk type student (kennis, vaardigheden, houding) zou in deze Digital Signage wereld verschil kunnen (gaan) maken? Waar en hoe komt vormgeving, technologie en marketing tot elkaar? Inzichten, manier van werken en denken, doelgroep bepaling, storytelling, … Genoeg stof tot nadenken …