Sysprep | Out-of-theBox Experience

Als je regelmatig gebruikt maakt van Virtual Machines om te testen is het raadzaam om één master Image te hebben en daar een kopie van te maken als je een VM nodig hebt. Dat gaat meestal goed totdat je een foutmelding krijgt.

sysprep01

Dan blijkt dat, in tegenstelling tot een Memberserver, een Domain Controller een uniek SID (Security IDentifier) moet hebben. Bij het maken van een kopie van een Virtual Machine heeft elke kopie dezelfde SID en is daarmee dus niet meer uniek.

Gelukkig is er een oplossing in de vorm van Sysprep.

Wat is Sysprep?

Sysprep is een tool, gemaakt en meegeleverd door Microsoft, dat voornamelijk gebruikt wordt voordat er een image van een device gemaakt wordt. Met Sysprep is het mogelijk om alle unieke systeeminformatie te verwijderen uit een Windows installatie. De SID wordt gereset, alle Systeem Herstelpunten en Logbestanden worden verwijderd.

Met alle systeeminformatie bedoelen we dus ook eventuele statische IP adressen, hostnamen, gebruikers etc. Bedenk dus vooraf goed of dat wel de bedoeling is.

Sysprep gebruiken

Het grote voordeel is dat Sysprep er dus voor zorgt dat de Windows installatie na het ‘Syspreppen’ en een reboot een schone installatie is.

We starten Sysprep op vanuit het pad: C:\Windows\System32\Sysprep\Sysprep.exe

sysprep: pad naar sysprep.exe

Vervolgens zien we een nieuw venster waarin we in het keuzemenu kiezen voor “Enter System Out-of-box Experience (OOBE)”. Vergeet niet de checkbox voor “Generalize” aan te vinken. Als Shutdown option kiezen we hier voor “Reboot”.

sysprep: keuzemenu

Vervolgens gaat Windows aan het werk om alle unieke instellingen te verwijderen.

sysprep: windows aan het werk

Reboot

Nadat het gehele proces is afgerond, wat enkele minuten kan duren, wordt Windows opnieuw gestart volgens de keuze die we eerder gemaakt hebben.

sys prep: out-of-the-box experience

Na de reboot worden we geconfronteerd met een instellingen venster waarin we land, taal en keyboard kunnen kiezen. In de vensters die daarop volgen kunnen we het serienummer en een wachtwoord voor de admininistrator opgeven.

Het resultaat is een schone Out-of-the-Box Windows Installatie.

Deze uitleg is ook als een handleiding in PDF formaat te downloaden via mijn downloadpagina of direct hieronder.

Pictogram

Sysprep | Out-of-the-Box Experience 685.36 KB 245 downloads

Als je regelmatig gebruikt maakt van Virtual Machines om te testen is het raadzaam...