Spotlight inschakelen voor netwerk drives

Spotlight is een supersnelle indexeer- en zoekfunctie in OS X. Echter, indien je gebruik maakt van netwerkvolumes zoals gedeelde mappen (shares) op een (Windows) server of NAS, indexeert Spotlight die drives niet automatisch. Je kunt Spotlight echter wel de opdracht geven om dat te doen.

In onderstaand voorbeeld ga ik uit van een share die “Training” heet. Deze gedeelde map wordt elke keer met opstarten automatisch gemount als “Training”. Dat zou overigens net zo goed een externe harddisk kunnen zijn.

Geef in een Terminal het commando:

mdutil /Volumes/Training -i on

Uiteraard kan het volume bij jou een andere naam hebben dan Training en zal je de naam moeten aanpassen aan de eigen situatie.

Op dat moment wordt het indexeren aangezet op het desbetreffende volume. Dat is ook te zien als je Spotlight opent.

spotlight1

Mocht je willen weten of indexeren voor een bepaald volume is ingeschakeld kun je dat controleren met het volgende commando:

mdutil /Volumes/Training -s

spotlight2

Uiteraard is indexering dan weer uit te schakelen met:

mdutil /Volumes/Training -i off