OS X 10.9 Mavericks Install USB disk maken

In een eerdere blogpost heb ik in details laten zien hoe een USB install disk gemaakt kon worden voor Mountain Lion. Met de komst van OS X 10.9 Mavericks kan de .dmg op eenzelfde manier uit de installer gehaald worden, maar je zal merken dat deze DMG niet meer bootable is.

Apple heeft het echter wel mogelijk gemaakt om via de Terminal een disk bootable te maken. Door het volgende commando in de Terminal te typen (of te plakken) maak je een USB disk bootable en kopieer je meteen de installatie bestanden er naar toe.

Let op!

  • De USB stick moet minstens 8 GB zijn
  • De ‘OS X 10.9 Mavericks installer application’ moet gedownload zijn
  • Op de plaats van <naam_USB-Stick> vul je uiteraard de naam van de eigen USB stick in
sudo /Applications/Install OS X Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/<naam_USB-Stick> --applicationpath /Applications/Install OS X Mavericks.app --nointeraction

OSX109_installDisk_terminal