Learn Together

In periode 3 van dit leerjaar had ik de eer om tweedejaars studenten MediaBeheer (MediaTechnologie, GLR) te helpen met hun voorbereiding op het Microsoft examen 98-365 oftewel MTA: Windows Server Administration Fundamentals. Daarbij maken we gebruik van het officiële lesmateriaal van Microsoft (MOAC). Best pittig voor het MBO als je bedenkt dat ze veelal bezig zijn met de uitvoerende kant van opdrachten. Tussendoor komt uiteraard theorie om de hoek kijken, maar twee lesuren alleen maar theorie …

Omdat ik bang was dat velen van hen op de weg naar het examen zouden afhaken ben ik gaan zoeken naar een methode om hen ook gedurende de week betrokken te houden. Al zoekende kwam ik al gauw op het fenomeen LMS: een Learning Management System.

Volgens Wikipedia: Het LMS-programma vormt een platform dat ondersteuning biedt bij het selecteren, volgen en geven van opleidingen.

In de voorbereidingstijd naar de periode toe kwam ik in aanraking met het platform Edmodo. Het leek me direct geschikt voor mijn doel en enthousiast heb ik het die periode gebruikt. Studenten hebben zich aangemeld met mijn groepscode en daarna is de groep gesloten. Hierdoor weet je zeker dat je alleen met jouw groep te maken hebt. Er zijn mogelijkheden om resources te delen (documenten, websites), berichten te plaatsen, reacties naar elkaar te geven, een poll en/of een quiz te maken. Met name het delen van documenten (per hoofdstuk de antwoorden op de vragen in het boek, een samenvatting), maar ook het maken van quizzes heb ik veelvuldig gebruikt. Zo kregen de studenten elke week een nieuwe quiz, waarmee ze de stof van die week konden oefenen.

Edmodo_screenshot

Voordeel is ook dat er naast de website ook apps zijn voor smartphone en tablet (iOS en Android) en dat het gebruik van het systeem door docenten en leerlingen/studenten gratis is.

Schoology

In de aanloop naar de periode erop was ik overtuigd van de meerwaarde dat een dergelijk LMS zou kunnen hebben, maar ik was nog niet helemaal tevreden over Edmodo. Verder zoekende kwam ik Schoology tegen. De heldere interface en enkele mogelijkheden die uitgebreider waren dan in Edmodo (zoals het maken van toetsen) spraken me meer aan.

In de vervolgmodule (examen 98-366 MTA: Networking Fundamentals) heb ik de studenten gevraagd van het Schoology platform gebruik te gaan maken. Zij vonden het niet nodig “We zijn nu hieraan gewend”, maar ik wilde dat andere platform gaan testen. Voor hen was er dus in dit geval geen keuze 😉

Nu we bijna aan het einde zijn van dit moduul ben ik nog steeds enthousiast over het gebruik van een LMS. Sterker nog een dergelijk platform zou ik zo zien zitten voor een gehele school. Niet dat dit het ideaal is, ik zie wel degelijk mogelijke verbeterpunten of uitbreidingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld makkelijker importeren van quiz-/toetsvragen, maar ook het exporteren ervan. Ook een dropbox-achtige functie voor het delen van documenten zou handig zijn. Dat kan wel met bijvoorbeeld Google Doc’s, maar daar heb ik onvoldoende mee getest om daar dieper op in te gaan.

Ook voor Schoology bestaat er een iOS en een Android App waar heel goed mee te werken valt.

Conclusie:

Ondanks dat er best verbeteringen en uitbreidingen mogelijk zijn zie ik de mogelijkheden van een LMS zeer zeker zitten. Ik zou het best zien zitten om een dergelijk systeem binnen ons onderwijs te gebruiken. En nadeel is wel dat studenten er weer een platform bij krijgen. Een combinatie met linken naar een Faceboek groep zou dit misschien wel oplossen. Aangezien veel studenten daar dagelijks komen worden de ‘updates’ eerder meegenomen, al is het wel mogelijk om notificaties te gebruiken binnen zowel Edmodo als Schoology.