MTA presentatie

Op 16 januari 2014 heb ik een presentatie gegeven over de ‘best practices’ betreffende MTA certificering in het MBO. Dit zijn de sheets die ik daarvoor gebruikt heb. De presentatie is ook terug te vinden bij SLBDiensten op Slideshare. Voor meer informatie over deze dag verwijs ik naar de bijbehorende blogpost.

Networking Fundamentals: OSI model

In deze presentatie (hier beschikbaar als PDF bestand) wordt aan de hand van een verhaal het OSI model toegelicht.

Het verhaal gaat over een Koning die een koning in een ander land wil uitnodigen voor een lunch afspraak. Uiteraard gaat het bericht via allerlei bedienden.